تماس با ما - ارتباط با مرکز تجارت فایل

اگر؛ توضیحات فوق، نیاز و هدف برقراری تماس شما را رفع نمیکند، فرم تماس عمومی این صفحه، در دسترس شماست. فرم تماس، نسبت به دیگر مسیرهای ارتباطی پیشنهاد میشود، چرا که مکتوب بودن اوامر شما، امکان بررسی هرچه شایسته تر را فراهم میسازد.

تلفن تماس مستقیم (1) : 09155208072

تلفن تماس مستقیم (2) : 09399668651

گفتگو در بستر تلگرام :

آدرس: پاسخگویی یا میزبانی از مراجعان حضوری، امکانپذیر نیست. خراسان رضوي - مشهد - بلوار فرهنگ بین فرهنگ 23 و 25 پلاک 337 زنگ اول از بالا || تلفن: 05136077910

نام شما (*) :
ایمیل یا شماره تماس (*) :
موضوع مکاتبه :
متن :