تماس با ما - ارتباط با مرکز تجارت فایل

اگر؛ توضیحات فوق، نیاز و هدف برقراری تماس شما را رفع نمیکند، فرم تماس عمومی این صفحه، در دسترس شماست. فرم تماس، نسبت به دیگر مسیرهای ارتباطی پیشنهاد میشود، چرا که مکتوب بودن اوامر شما، امکان بررسی هرچه شایسته تر را فراهم میسازد.

تلفن تماس مستقیم (1) : 09155208072

تلفن تماس مستقیم (2) : 09399668651

گفتگو در بستر تلگرام : https://telegram.me/filetc_com

نام شما (*) :
ایمیل یا شماره تماس (*) :
موضوع مکاتبه :
متن :